پنجره آشنایی با مبارزات مردم ایران

آموزش

در برگیرنده آموزشهایی در رابطه با علم مبارزه، تاریخ معاصر ایران، فلسفه و تبیین جهان

درگیری هواداران مجاهدین با فالانژهای حزب اللهی

نگاهی گذرا به تاریخ معاصر ایران، از دیکتاتوری سلطنتی تا استبداد مذهبی، از مجاهدین صدر مشروطه تا جنبش ملی شدن نفت. از درد و رنج امروزه مردم ایران و راه حل آن

بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع‌زادگان

نگاهی به مراحل تاریخی مجاهدین خلق، ارتش آزادیبخش ملی ایران، کانون شورشی و دیگر فرازهایی از مقاومت با تمرکز بر رویدادهای کلیدی در مسیر نبرد برای آزادی ایران

کتابخانه

آرشیوی از کتابهای ارزشمند از تاریخ معاصر ایران، آموزشی، و داستانهای مقاومت

آشنایی با مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران، نظرات و دیدگاهها

آشنایی با مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران، مواضع، دیدگاهها و نظرگاهها

پادکست

در مجموعه ویدئو پادکست به موضوعات روز سیاسی ایران، آشنایی با مبارزات مقاومت ایران می‌پردازیم

در هر قسمت از این پادکست به بررسی مسائل گوناگونی می‌پردازیم، سعی داریم تا با پرسش و پاسخ موضوعات مورد سوال را باز کنیم و تصویری همه جانبه ارائه کنیم. از شما دعوت میکنیم تا در این برنامه با ما همراه شوید و در این سفر آموزنده با ما باشید

آشنایی با شورای ملی مقاومت

با بیش از ۴ دهه سابقه فعالیت، شورای ملی مقاومت ایران یک ائتلاف سیاسی متشکل از سازمانها، گروهها و شخصیتهای ایرانی است که به منظور سرنگونی دیکتاتوری حاکم بر ایران و استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل بنیان‌گذاری شده است و نقش پارلمان در تبعید مقاومت ایران را دارد.

در اینجا بیشتر با شورای ملی مقاومت، دیدگاهه، تاریخچه و ساختار آن آشنا شوید

در بخش سوالات، پاسخ به موضوعات مورد بحث و سوال در رابطه با مجاهدین و تاریخ معاصر ایران را پیدا کنید