رضا شاه که بود؟

دیکتاتوری در ایران

این تاریخ نه متعلق به چند هزار سال پیش بلکه متعلق به همین ۱۰۰ سال گذشته است. اگر از تحلیل های دایی جان ناپلئونی پرهیز کنیم تنها با نگاه کوتاهی به سوابق رضاخان خواهیم فهیمد که دیکتاتور چه تاج داشته باشد و چه عمامه، دیکتاتور است.

آیا می‌دانید در جریان انقلاب مشروطه، در حالی‌که میرزا کوچک خان جنگلی با قوای مهاجم روس‌ها می‌جنگید، رضا خان و استاروسلسکی، فرمانده روسی نیروی قزاق، از پشت به او حمله کردند؟

آیا می‌دانید هنگام اشغال ایران در ابتدای جنگ جهانی اول به دست روس‌ها، رضا خان به جنگ نیروهای دولت ملیون در همدان رفت، و سپس همراه با نیروهای قزاقش تحت‌امر سپاه اشغالگر روس به فرماندهی «باراتف» ژنرال اشغالگر روسی درآمد؟

آیا می‌دانید کلنل محمدتقی‌خان پسیان، فرمانده نیروهای مقاومت ایران در همدان، هنگام اشغال ایران به دست روسها،‌ باید هم با سپاه اشغالگر روس می‌جنگید و هم با رضا خان، قزاق مزدور روس‌ها؟

آیا می‌دانید هنگامی که ستارخان برای دفاع از انقلاب مشروطه و استقلال ایران، پنجه در پنجه محمدعلیشاه و امپراتوری روس و انگلیس انداخته بود، رضای ماکزیم (همان رضاخان) با مسلسل ماکسیمش، از پشت دیوارهای تبریز به سوی ستارخان و مجاهدان تبریز شلیک می‌کرد و در محاصره تبریز شرکت داشت؟

آیا می‌دانید یکی از حامیان رضا خان در مجلس مؤسسانی که او را «شاه» کرد،آخوند بدنام آیت‌الله کاشانی بود که بعدها نیز در کودتا بر ضد مصدق، به همکاری با استعمار و محمدرضا شاه پرداخت؟!

آیا می‌دانید روس‌ها و انگلیس‌ها هر دو تشنه به خون میرزا کوچک‌خان بودند و رضا خان مأموریت نابودی جنبش‌های ملی ایران را به نیابت از استعمار پیش می‌برد و اسمش را می‌گذاشت تأمین امنیت و یکپارچگی ایران؟!

آیا می‌دانید رضا شاه قرارداد استعماری «دارسی» را که رو به پایان بود، برای ۶۰سال دیگر تمدید کرد و از این راه سرمایه بی‌کرانی از جیب مردم ایران، روانه خزانه انگلستان نمود؟

آیا می‌دانید رضا شاه به نزدیک‌ترین دوستش سرتیپ «درگاهی» رئیس شهربانی جنایتکارش هم رحم نکرد و او را هم کشت؟!

آیا می‌دانید رضا شاه، تیمورتاش وزیر دربا وفادارش را که بسیار هم برای او خوش‌خدمتی کرده کشت و اموالش را هم به نفع خودش مصادره کرد؟

آیا می‌دانید رضا شاه، تاثیرگذارترین و مهم‌ترین قهرمانان انقلاب مشروطه را کشت یا از دور خارج کرد؟

قهرمانانی هم‌چون:

  • میرزا کوچک خان جنگلی
  • کلنل محمدتقی‌خان پسیان
  • شیخ محمد خیابانی
  • ناصر دیوان کازرونی
  • میرزا محمد برازجانی
  • میرزاده عشقی
  • فرخی یزدی
  • نسیم شمال

آیا می‌دانید به فرمان رضا شاه بسیاری از هنرمندان و شاعران نامدار تاریخ ایران کشته شدند؟

بزرگانی مانند: میرزاده عشقی، فرخی یزدی، نسیم شمال همگی به فرمان رضاخان به‌قتل رسیدند.

آیا می‌دانید خود محمدرضا شاه در مورد پدرش رضاخان به سفارت آمریکا در تهران گفته بود: «انگلیسی‌ها خاندان قاجار را بیرون انداختند و پدرم را سر کار آوردند.این سند با نقل‌قول مستقیم از شاه می‌افزاید:‌ «اگر انگلیسی‌ها می‌خواهند که من بروم، باید فوراً بدانم تا بی‌سروصدا بروم”.

آیا می‌دانید رضا شاه وقتی آمد یک قزاق بیسواد و فقیر بود، اما وقتی رفت، گرچه باز هم بیسواد بود، اما به اندازه۲سال بودجه مملکت، یعنی ۶۸ میلیون تومان ثروت جمع کرده بود!

YouTube player

تاریخ

رضا خان قزاق پس از نشستن به تخت سلطنت، حدود ۴۴هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تنکابن و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.

آیا می‌دانید رضا خان را یک ژنرال انگلیسی به اسم «آیرونساید» بر سر کار آورد؟ جالب اینکه محمدرضا شاه نیز از سر نادانی به این موضوع اعتراف کرده و در کتابش به اسم «پاسخ به تاریخ» ص ۲۵ از قول ژنرال انگلیسی آیرونساید نقل کرده که: «رضاخان تنها مردی است که می‌تواند ایران را نجات دهد! واقعا که چه ژنرال انگلیسی ایران‌‌پرستی!؟

جالب تراین که وقتی تاریخ مصرف رضا خان  تمام شد با یک تلگراف ۳ خطی او را برکنار کردند!