رویکرد مجاهدین در مقابل انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۵۸ چه بود؟

مجاهدین

مجاهدین در عین اینکه به قانون اساسی رای نداده بودند، ولی به منظور ادامه مبارزه مسالمت آمیز برای آزادیها، اعلام کردند که علیرغم اینکه به قانون اساسی رای ندادند به آن ملتزم خواهند بود و در چارچوب همین قانون فعالیت خواهند کرد. در همین راستا سازمان مجاهدین آقای رجوی را بعنوان کاندیدای خود برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.
وزارت کشور خمینی با این کاندیداتوری موافقت کرد و اسم آقای رجوی را جز یکی از ۱۰ کاندیدای انتخابات اعلام نمود.
کاندیداتوری وی به سرعت مورد استقبال اقشار وسیع مردم به ویژه جوانان، زنان، ملیتهای گوناگون و پیروان مذاهب مختلف قرار گرفت.
خمینی که انتظار چنین استقبالی از مسعود رجوی را نداشت وحشت زده شد چون حتی اگر آقای رجوی رئیس جمهور هم نمی‌شد ولی با چندین میلیون رای سرکوب جنبش تحت رهبری او بسیار مشکل‌تر می‌شد، بنابراین باید به هر قیمت از رفتن او به پای انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری می‌کرد.
روز ۲۹ دی ۱۳۵۸، ۶ روز قبل از انتخابات، خمینی که گفته بود من در کار حکومت دخالت نمی‌کنم شخصا اعلام کرد:« کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت نداده‌اند، صلاحیت ندارند رئیس جمهور ایران شوند».
درحالیکه هواداران مجاهدین و میلیونها نفری که خواهان رای دادن به اسم آقای رجوی بودند شدیدا معترض بودند، اما آقای رجوی طی اطلاعیه‌ای همه‌گان را به آرامش دعوت کرد.