فلسفه وجودی شورای ملی مقاومت در چیست؟

دیدگاه‌ها, شورای ملی مقاومت

در بحبوحه انقلاب ضدسلطنتی، آن‌موقع خمینی بود، یک فرد و بس. این‌بار، برای این‌که آن تجربه تکرار نشود، برای این‌که مجدداً به امید و اعتماد مردم خیانت نشود و آرزوهای مردم پرپر نشود، نه یک فرد بلکه یک تشکیلات و یک تشکل بزرگ سیاسی، دست‌اندرکار است. وانگهی وقتی شما به مبارزه “بود و نبود”، یعنی به مبارزه سرنوشت‌ساز برای آزادی میهنتان، قد علم می‌کنید و سینه سپر می‌سازید، باید یک جایگزین سیاسی ارائه بدهید. شما می‌گوئید من می‌خواهم این رژیم را بردارم. خوب، چه چیزی را می‌خواهید جای آن بگذارید؟ با چه برنامه‌یی؟ چه روشی؟ و با چه مشی و سبک کار و اسلوبی؟ بله، این‌دفعه برخلاف گذشته، نه یک فرد تنها، بلکه شورایی هست مرکب از سازمانها، گروهها، افراد و شخصیتهای مختلف با نظرگاهها، ایدئولوژیها و مواضع گوناگون. این واقعیت یک جامعه است. ما می‌خواهیم بگوئیم: همه با مردم ایران. همه با هم به این معنا. نه به معنی همه با من که خمینی در نظر داشت. یک تفاوت آشکار دیگر این است که خمینی به‌جای شاه یک سلطان بی‌تاج و تخت امّا عمامه‌دار و به‌مراتب مستبدتر، سرکوبگرتر را عرضه کرد. امّا این‌بار شورای تصمیم‌گیرنده‌یی است مرکب از تمایلات اقشار، طبقات و نیروهای مختلف مردم ایران که نیامده‌اند بگویند آخوندها بروند و ما بیائیم. بلکه می‌گویند رأی و انتخاب و نظر مردم ایران باید حاکمیت پیدا کند. زیرا کارِ شورا یک چیز بیشتر نیست که آن‌هم در فصلِ اول، در ماده یک برنامه شورا نوشته شده که دولت بعد از سرنگونی رژیم خمینی «دولتی است موقت که اساساً وظیفه انتقال حاکمیت به مردم ایران و مستقرساختن حاکمیت جدید ملی و مردمی را برعهده دارد». یعنی که قرار نیست که آخوندها بروند و همین شورا بیاید و ابدالدهر به جای آنها بنشیند، قرار است که حاکمیت به مردم ایران منتقل شود. «بلافاصله پس از اعلام آمادگی مجلس، نخست‌وزیر دولت موقت، استعفای خود را به این مجلس تقدیم خواهد نمود.» یعنی این‌که اولاً: این دولت موقت یک وظیفه اساسی بیشتر نخواهد داشت و آن عبارت است از انتقال حاکمیت به مردم از طریق برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی. تا مردم به‌صورت «آزاد، مساوی، مستقیم و مخفی» نمایندگانشان را انتخاب بکنند. مجلسی که «حداکثر ۶ماه بعد از سرنگونی رژیم خمینی» بایستی برپا بشود و بعد این مجلس است که تصمیم می‌گیرد. یعنی، چه دولت موقت و چه شورای ملی مقاومت، دیگر کاره‌یی نیستند. راجع به نظام جدید و جمهوری جدید و قوانینش این نمایندگان مردم ایران در مؤسسان هستند که باید تصمیم بگیرند و همه چیز را از نو شروع کنند. هر کس می‌تواند در این انتخابات شرکت بکند، اما داور و انتخاب‌کننده، مردم ایران هستند. این آلترناتیو و این شورا میراث‌دار مبارزات تاریخی مردم ایران، از مجاهدین صدر مشروطه، تا کوچک‌خان و مصدق و انقلاب ضدسلطنتی است.