نقش زنان در رهبری مجاهدین چیست؟

دیدگاه‌ها, مجاهدین

۳۰ سال پیش مسعود رجوی در این باره گفت: یکی از ویژگیهای مقاومت ایران که از خیلی جهات، در دنیای معاصر بی‌نظیر است، نقش گسترده، فعال و خلاّق زنان می‌باشد. نقش زنان نه در شورا، نه مجاهدین و نه در ارتش آزادیبخش هرگز نمایشی، تبلیغاتی و سیاسی‌کارانه نبوده و نیست و این را تمام شاهدین عینی در صحنه عمل می‌توانند گواهی بدهند. این زنان در فعالیتهای مختلف نظامی و سیاسی و در تمامی سطوح فرماندهی و رهبری‌کننده به‌جدّ بار مقاومت را بر دوشهایشان حمل می‌کنند و از این بابت به‌جدّ سنگین‌ترین ضربات را هم، نه فقط از جنبه سیاسی و نظامی، بلکه از نظر اجتماعی و ایدئولوژیک به دشمن ضدبشری وارد می‌کنند