۳۰ خرداد یک سرفصل تاریخی و تغییرات بنیادی

تاریخچه, مجاهدین

۲۸ماه بعد از انقلاب ضد سلطنتی، خمینی قدم به قدم اختناق و سرکوب مخالفان را تشدید کرد و در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با آتش گشودن به روی تظاهرات مسالمت آمیز ۵۰۰هزارنفره مجاهدین در تهران و شروع اعدامهای دستجمعی نشان داد که نظام ولایت فقیه رفرم ناپذیر است و دیگر هیچ مشروعیتی ندارد. ارمغان خمینی در ۲۸ماه بعد از انقلاب ضد سلطنتی را عمدتا در ۶ محور می توان خلاصه کرد :
• قانون اساسی ارتجاعی ولایت فقیه،
• اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن دیپلماتها، سنگ بنای سیاست تروریسم و گروگانگیری
• تعطیلی دانشگاهها تحت عنوان انقلاب فرهنگی،
• سرکوب و غیرقانونی کردن نیروهای انقلابی که نقش اساسی در انقلاب ضد سلطنتی داشتند
• جنگ خانمانسوز ایران و عراق،
• یکدست کردن حاکمیت ارتجاع و تصفیه جناح لیبرال حاکمیت
اما متقابلا این دوران فرصتی برای سازمان مجاهدین بوجود آورد که با تشکیل یک جنبش گسترده سراسری زمینه های تشکیل یک آلترناتیو دموکراتیک و انقلابی را بوجود بیاورد چیزی که خمینی بشدت از آن و حشت داشت. مجاهدین در این دوران ۲۸ ماهه با اینکه رفراندم قانون اساسی ولایت فقیه را تحریم کردند، و با اینکه خمینی بخلاف قوانین خودش کاندیدای مجاهدین برای انتخابات ریاست جمهوری را حذف کرد، و علیرغم اینکه ۳هزار تن از اعضا و هواداران مجاهدین زندانی شده و ۵۰ تن از آنها توسط نیروهای سرکوبگر به شهادت رسیده بودند، به نحو شگفت انگیزی در مقابل همه اقدامات سرکوبگرانه خویشتن داری کردند و تلاش نمودند تا جایی که میشود به زندگی سیاسی مسالمت آمیز ادامه دهند و از رویارویی با رژیم بپرهیزند.
اما باشروع اعدامهای جمعی از شامگاه ۳۰ خرداد مجاهدین ناگزیر در پاسخ به جنگي كه خمینی شروع کرده و میخواست مجاهدین را نابود کند، راهی جز دست زدن به مقاومت مسلحانه نداشتند. اینجا دیگر منافع گروهی در میان نبود، اگر خمینی با مقاومتی مواجه نمیشد، می توانست سلطه ننگین خود را مانند خلافت عثمانی یا سلسله صفوی برای چندین نسل تحکیم کند. بی عملی مجاهدین در این شرایط حساس مانند عدم واکنش حزب توده در برابر کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود که هم باعث سلطه سیاه شاه و ساواک شد و هم خودش ملعون و منفور تاریخ شد. مجاهدین با قیام ۳۰ خرداد و مقاومت مسلحانه بعد از اعدامهای جمعی هم فاشیسم دینی را بی آینده کردند و هم بقای خودشان و جنبش انقلابی در ایران را تضمین کردند.
در یک کلام مشخصه های ۳۰ خرداد را می توان در محورهای زیر خلاصه کرد:
• عصر اعدمهای جمعی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی شروع شد
• ‌مشروعیت سیاسی گذرای رژیم خمینی پایان یافت
• ۳۰خرداد شاخص مرزبندی انقلاب و ضدانقلاب شد. گروههایی مانند اکثریت و حزب توده درجبهه رژیم قرارگرفتند و برخی از گروهها عملا از صحنه سیاسی حذف شدند
• مقاومت مسلحانه ابعادگسترده ای به خود گرفت و ضربات کاری به رژیم وارد کرد. چیزی که بعدها توسط حقوق‌دانان بین‌المللی به عنوان یک جنگ داخلی توصیف شد
• تشکیل آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی توسط آقای مسعود رجوی درتهران
• پرواز آقای مسعود رجوی از پایگاه یکم شکاری تهران توسط خلبان مجاهد بهزاد معزی و اقامت در پاریس برای رساندن صدای مقاومت و آلترناتیو شورای ملی مقاومت به گوش جهانیان