رضا شاه که بود؟

رضا شاه که بود؟

این تاریخ نه متعلق به چند هزار سال پیش بلکه متعلق به همین ۱۰۰ سال گذشته است. اگر از تحلیل های دایی جان ناپلئونی پرهیز کنیم تنها با نگاه کوتاهی به سوابق رضاخان خواهیم فهیمد که دیکتاتور چه تاج داشته باشد و چه عمامه، دیکتاتور است. آیا می‌دانید در جریان انقلاب مشروطه، در...
فرق اسلام مجاهدین با اسلام آخوندها در چیست؟

فرق اسلام مجاهدین با اسلام آخوندها در چیست؟

مجاهدین اسلام خود را از اسلام خمینی کاملا متفاوت می‌دانند. مجاهدین خلق معتقدند اسلام یک شریعت خشک و منجمد نیست. مجاهدین احکام قصاص را قبول ندارند و به اصل ولایت‌ فقیه، احکام نجاست و طهارت آن‌چنان‌که برخی آخوند‌ها می‌گویند اعتقاد ندارند. آن‌ها به برابری زن و مرد و...
چرا مجاهدین در بین ایدئولوژی‌های مختلف اسلام دمکراتیک را برگزیدند؟

چرا مجاهدین در بین ایدئولوژی‌های مختلف اسلام دمکراتیک را برگزیدند؟

برای یک مبارزه حرفه‌ای، برای سرنگونی یک رژیم خونخوار که فراز و نشیبهای زیادی دارد و می‌تواند سالهای متمادی طول بکشد، نیاز به یک آرمان انقلابی است. آرمانی که در شکستها و پیروزیها در تنگناها و پیچیدگیها راهنمای عمل انسان باشد. در آن زمان تمامی سازمان‌های انقلابی که در...
چه کسی اولین بار به مجاهدین برچسب «مارکسیست اسلامی» زد؟

چه کسی اولین بار به مجاهدین برچسب «مارکسیست اسلامی» زد؟

آنها که دهه ۵۰ را به خاطر دارند بخوبی میدانند که اول بار شاه و ساواک مارک مارکسیست اسلامی را به سازمان مجاهدین زدند. اخیرا سردژخیم پرویز ثابتی تاکید کرد که اولین بار ساواک این برچسب را اختراع کرد و به شاه پیشنهاد نمود. علت بسیار روشن بود، مجاهدین با دفاع از اسلام اصیل...
دکتر محمد مصدق که بود و برای ایران چه کار کرد؟

دکتر محمد مصدق که بود و برای ایران چه کار کرد؟

مصدق کبیر در سال ۱۲۶۱ شمسی در تهران به‌دنیا آمد. دکتر محمد مصدق جوان، در انقلاب مشروطه به جمع آزادی‌خواهان پیوست و پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه، مدتی مخفی شد. در سال ۱۲۸۷ برای ادامه تحصیلاتش به‌ فرانسه عزیمت کرد و بعد از اتمام دورهٔ مدرسه‌ علوم سیاسی پاریس،...