فلسفه وجودی شورای ملی مقاومت در چیست؟

فلسفه وجودی شورای ملی مقاومت در چیست؟

در بحبوحه انقلاب ضدسلطنتی، آن‌موقع خمینی بود، یک فرد و بس. این‌بار، برای این‌که آن تجربه تکرار نشود، برای این‌که مجدداً به امید و اعتماد مردم خیانت نشود و آرزوهای مردم پرپر نشود، نه یک فرد بلکه یک تشکیلات و یک تشکل بزرگ سیاسی، دست‌اندرکار است. وانگهی وقتی شما به...
در ایران فردا چه آزادی‌هایی وجود خواهد داشت؟

در ایران فردا چه آزادی‌هایی وجود خواهد داشت؟

خانم رجوی در طرح ۱۰ ماده‌ای برای آینده ایران که با «نه به ولایت فقیه. آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رای آزاد و کثرت‌گرا» شروع میشود، بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ این طرح تماما به تضمین آزادیها در ایران فردا اختصاص دارد. ۲- آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی...
نقش زنان در رهبری مجاهدین چیست؟

نقش زنان در رهبری مجاهدین چیست؟

۳۰ سال پیش مسعود رجوی در این باره گفت: یکی از ویژگیهای مقاومت ایران که از خیلی جهات، در دنیای معاصر بی‌نظیر است، نقش گسترده، فعال و خلاّق زنان می‌باشد. نقش زنان نه در شورا، نه مجاهدین و نه در ارتش آزادیبخش هرگز نمایشی، تبلیغاتی و سیاسی‌کارانه نبوده و نیست و این را...