فرق اسلام مجاهدین با اسلام آخوندها در چیست؟

فرق اسلام مجاهدین با اسلام آخوندها در چیست؟

مجاهدین اسلام خود را از اسلام خمینی کاملا متفاوت می‌دانند. مجاهدین خلق معتقدند اسلام یک شریعت خشک و منجمد نیست. مجاهدین احکام قصاص را قبول ندارند و به اصل ولایت‌ فقیه، احکام نجاست و طهارت آن‌چنان‌که برخی آخوند‌ها می‌گویند اعتقاد ندارند. آن‌ها به برابری زن و مرد و...
چرا مجاهدین در بین ایدئولوژی‌های مختلف اسلام دمکراتیک را برگزیدند؟

چرا مجاهدین در بین ایدئولوژی‌های مختلف اسلام دمکراتیک را برگزیدند؟

برای یک مبارزه حرفه‌ای، برای سرنگونی یک رژیم خونخوار که فراز و نشیبهای زیادی دارد و می‌تواند سالهای متمادی طول بکشد، نیاز به یک آرمان انقلابی است. آرمانی که در شکستها و پیروزیها در تنگناها و پیچیدگیها راهنمای عمل انسان باشد. در آن زمان تمامی سازمان‌های انقلابی که در...
چه کسی اولین بار به مجاهدین برچسب «مارکسیست اسلامی» زد؟

چه کسی اولین بار به مجاهدین برچسب «مارکسیست اسلامی» زد؟

آنها که دهه ۵۰ را به خاطر دارند بخوبی میدانند که اول بار شاه و ساواک مارک مارکسیست اسلامی را به سازمان مجاهدین زدند. اخیرا سردژخیم پرویز ثابتی تاکید کرد که اولین بار ساواک این برچسب را اختراع کرد و به شاه پیشنهاد نمود. علت بسیار روشن بود، مجاهدین با دفاع از اسلام اصیل...
چه کسانی مجاهدین را تاسیس کردند و چه خاستگاهی داشتند؟

چه کسانی مجاهدین را تاسیس کردند و چه خاستگاهی داشتند؟

سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ۱۳۴۴ توسط محمد حنیف نژاد، ۲۷ساله، سعید محسن،۲۶، و علی اصغر بدیع زادگان، ۲۵ساله، سه نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران بنیانگذاری شد. محمدحنیف نژاد مهندس ماشین الات کشاورزی ، سعید محسن مهندس تاسیسات و علی اصغر بدیع‌زادگان مهندس شیمی...