درباره ما

تاریخ، چراغ راه آینده

با افتخار می‌پذیریم که به عنوان تیم ایران نت، به تلاش برای ارتقاء واقعیت تاریخی ایران پرداخته و نسل جدید را با میراث مقاومت و مبارزات مردم ایران آشنا کرده‌ایم. ما با ایمان به اهمیت آگاهی از تاریخ واقعی و توانمندسازی جوانان برای آینده‌ی بهتر، به روایت درست از دوران‌های گذشته پرداخته و تاریخچهٔ مبارزات و تلاش‌های مردم ایران را با دقت و صداقت به تصویر کشیده‌ایم.

هدف ما از این تلاش، ترسیم یک تصویر جامع و حقیقی از تاریخ ایران است که از زیر پوشش تاریخچهٔ جعلی و تحریف‌های ارتجاعی و استعماری بیرون کشیده شده و به نسل جدید ایران این امکان را می‌دهد که به طور آگاهانه و با افتخار به تاریخ خود نگاه کنند.

از شما دعوت می‌کنیم تا با مشاهده تاریخ ایران از زاویهٔ ما، همراه ما در این سفر به سوی آگاهی، آزادی، و دموکراسی باشید. با هم، می‌توانیم پلی بسازیم که نسل جدید ایران را به سوی یک آینده بهتر و پر از امید هدایت کند.