در ایران فردا چه آزادی‌هایی وجود خواهد داشت؟

در ایران فردا چه آزادی‌هایی وجود خواهد داشت؟

خانم رجوی در طرح ۱۰ ماده‌ای برای آینده ایران که با «نه به ولایت فقیه. آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رای آزاد و کثرت‌گرا» شروع میشود، بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ این طرح تماما به تضمین آزادیها در ایران فردا اختصاص دارد. ۲- آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی...
اختلاف پایه‌ای مجاهدین با خمینی بر سر چه بود؟

اختلاف پایه‌ای مجاهدین با خمینی بر سر چه بود؟

دعوای مجاهدین و خمینی در یک کلمه بر سر «آزادی» بود. بهترین گزینه برای خمینی این بود که افرادی چون مجاهدین که مسلمانان انقلابی، زندان رفته، روشنفکر و تحصیل‌کرده بودند،‌ با او همراه شده و از او پشتیبانی کنند. خمینی از همان ابتدا بارها از طریق پسرش احمد تلاش کرد که...