مجاهدین آنتی تز بنیادگرایی اسلامی

بنیادگرایی و افراطی‌گری چه در اسلام و چه در دیگر ادیان چیزی نیست که امروز یا دیروز به وجود آمده باشد و سابقه‌ای به قدمت خود این ادیان دارد. امام علی در سال۴۰ هجری به دست خوارج (بنیادگرایان آن زمان) به شهادت رسید که امام علی را غیرمسلمان می‌دانستند. در نیمه دوم قرن13 و...

اختلاف اسلام مجاهدین با اسلام آخوندهای حاکم

مجاهدین به یک اسلام اصیل که مدافع دمکراسی و بردباری است معتقدند. این اسلام حاکمیت را حق مردم می‌داند و با حاکمیت آخوند و هرگونه اجبار دینی عمیقا مخالف است. آنچه مریم رجوی می‌گوید «نه به دین اجباری و نه به اجبار دینی» و یا «نه به دین اجباری، نه به حکومت اجباری و نه به...