مجاهدین آنتی تز بنیادگرایی اسلامی

بنیادگرایی و افراطی‌گری چه در اسلام و چه در دیگر ادیان چیزی نیست که امروز یا دیروز به وجود آمده باشد و سابقه‌ای به قدمت خود این ادیان دارد. امام علی در سال۴۰ هجری به دست خوارج (بنیادگرایان آن زمان) به شهادت رسید که امام علی را غیرمسلمان می‌دانستند. در نیمه دوم قرن13 و...