در ایران فردا چه آزادی‌هایی وجود خواهد داشت؟

در ایران فردا چه آزادی‌هایی وجود خواهد داشت؟

خانم رجوی در طرح ۱۰ ماده‌ای برای آینده ایران که با «نه به ولایت فقیه. آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رای آزاد و کثرت‌گرا» شروع میشود، بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ این طرح تماما به تضمین آزادیها در ایران فردا اختصاص دارد. ۲- آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی...