اختلاف پایه‌ای مجاهدین با خمینی بر سر چه بود؟

اختلاف پایه‌ای مجاهدین با خمینی بر سر چه بود؟

دعوای مجاهدین و خمینی در یک کلمه بر سر «آزادی» بود. بهترین گزینه برای خمینی این بود که افرادی چون مجاهدین که مسلمانان انقلابی، زندان رفته، روشنفکر و تحصیل‌کرده بودند،‌ با او همراه شده و از او پشتیبانی کنند. خمینی از همان ابتدا بارها از طریق پسرش احمد تلاش کرد که...