دکتر محمد مصدق که بود و برای ایران چه کار کرد؟

دکتر محمد مصدق که بود و برای ایران چه کار کرد؟

مصدق کبیر در سال ۱۲۶۱ شمسی در تهران به‌دنیا آمد. دکتر محمد مصدق جوان، در انقلاب مشروطه به جمع آزادی‌خواهان پیوست و پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه، مدتی مخفی شد. در سال ۱۲۸۷ برای ادامه تحصیلاتش به‌ فرانسه عزیمت کرد و بعد از اتمام دورهٔ مدرسه‌ علوم سیاسی پاریس،...