۳۰ خرداد یک سرفصل تاریخی و تغییرات بنیادی

۳۰ خرداد یک سرفصل تاریخی و تغییرات بنیادی

۲۸ماه بعد از انقلاب ضد سلطنتی، خمینی قدم به قدم اختناق و سرکوب مخالفان را تشدید کرد و در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با آتش گشودن به روی تظاهرات مسالمت آمیز ۵۰۰هزارنفره مجاهدین در تهران و شروع اعدامهای دستجمعی نشان داد که نظام ولایت فقیه رفرم ناپذیر است و دیگر هیچ مشروعیتی ندارد....