رویکرد مجاهدین با قانون اساسی چه بود؟

درحالیکه ۸ ماه از انقلاب ضدسلطنتی نگذشته بود، مجاهدین و نیروهای دمکراتیک توانستند توجه مردم را به...

رضا شاه که بود؟

هنگامی که جریان مشروطیت در ایران در حال رشد و کنار زدن سلطنت قاجار بود و فضای روشنفکری در ایران رو...

فرق اسلام مجاهدین با اسلام آخوندها در چیست؟

مجاهدین خلق معتقدند اسلام یک شریعت خشک و منجمد نیست. مجاهدین احکام قصاص را قبول ندارند و به اصل ولایت‌ فقیه، احکام نجاست و طهارت آن‌چنان‌که برخی آخوند‌ها می‌گویند اعتقاد ندارند. آن‌ها به برابری زن و مرد و آزادی پوشش برای زنان معتقدند.

رضا شاه که بود؟

این تاریخ نه متعلق به چند هزار سال پیش بلکه متعلق به همین ۱۰۰ سال گذشته است. اگر از تحلیل های دایی...

در ایران فردا چه آزادی‌هایی وجود خواهد داشت؟

خانم رجوی در طرح ۱۰ ماده‌ای برای آینده ایران که با «نه به ولایت فقیه. آری به حاکمیت مردم در یک...

تاریخ معاصر ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران

فرق اسلام مجاهدین با اسلام آخوندها در چیست؟

مجاهدین خلق معتقدند اسلام یک شریعت خشک و منجمد نیست. مجاهدین احکام قصاص را قبول ندارند و به اصل ولایت‌ فقیه، احکام نجاست و طهارت آن‌چنان‌که برخی آخوند‌ها می‌گویند اعتقاد ندارند. آن‌ها به برابری زن و مرد و آزادی پوشش برای زنان معتقدند.

دیکتاتوری در ایران

رضا شاه که بود؟

این تاریخ نه متعلق به چند هزار سال پیش بلکه متعلق به همین ۱۰۰ سال گذشته است. اگر از تحلیل های دایی...

رضا شاه که بود؟

هنگامی که جریان مشروطیت در ایران در حال رشد و کنار زدن سلطنت قاجار بود و فضای روشنفکری در ایران رو...

شورای ملی مقاومت ایران

دیدگاه‌ها